Digital Sidemandsoplæring

Med Digital Sidemandsoplæring lærer I, hvordan I nemt via videoer kan dele viden blandt medarbejdere og optimere brugen af eksempelvis jeres kollaborative robot.
”Det har været interessant at følge kurset og få nye input om, hvordan man dokumenterer viden ved hjælp af enkle videoer”
Jens Milbrat
Adm. Direktør for Mirit Glas A/S
Hvordan kan forløbet Digital Sidemandsoplæring hjælpe jeres virksomhed?
 • Direktør
  Hvis du er interesseret i at få dine medarbejdere til at samarbejde med fx kollaborativerobotter, så kan videobaseret Digital Sidemandsoplæring hjælpe dem med at lave deres egne oplæringsvideoer og dele deres viden med kollegaer.
 • Produktionsansvarlig/Daglig leder
  Digital Sidemandoplæring er nyttigt for virksomhedsstyringen og den daglige ledelse, da man kan anvende videoer som dokumentation.
 • Medarbejder
  Tidligere resultater har vist at Digital Sidemandsoplæring har hjulpet medarbejderne, når de har skulle videreformidle deres viden samt producere vejledningsvideoer til deres kollegaer.

Få gang i robotten- et eksempel på et forløb med Digital Sidemandsoplæring

Mål:

 • at virksomheden opbygger kompetence til at anvende Universal Robots mere fleksibelt og i flere funktioner for herigennem at øge belægningsprocenten.

Værdi:

 • ­For virksomheder, der har en eller flere robotter, er resultatet at medarbejdere og ledelse i samarbejde kan øge belægningen og dermed lønsomheden af Robotten, og at flere medarbejdere kan betjene robotten
 • For virksomheder der har lejet en robot, bliver virksomheden kickstartet i brugen af robotten og i kompetenceudviklingen af operatører og programmører, dermed kan virksomheden få et reelt billede af om en investering i en eller flere robotter er lønsomt.
 • For medarbejderne er resultatet, at de opbygger praktisk kompetence med programmering og operation af UR robotten og har lavet deres eget ”viden bibliotek” eller egne SOP’er (Standard Operating Procedures)
 • Ledelsen i virksomhederne, der deltager, vil få et klarer billede af, hvorledes LEAN kan forøge belægningen på robotter og andre maskiner og dermed øge lønsomhed og kvalitet.

Forløbet:

 • er et 6 ugers forløb, der afholdes på virksomheden, hvor medarbejdere trænes i programmering og anvendelse af Universal Robots
 • inddrager medarbejderne og fremmer læring og videndeling blandt medarbejderne

Ud over kompetenceudviklingen opbygges der også et video/audio bibliotek over programmering og anvendelse af UR robotten, som medarbejderne, der har deltaget, kan opfriske viden fra, eller som kan anvendes til at instruere nye medarbejdere i anvendelse af UR robotterne.

SÅDAN BYGGES FORLØBET OP

Varighed af forløb: 3 måneder

Her kan du se og downloade vores brochure om Robotforløbet:

KomDigital – Kollaborative robotter brochure 2020