Datadrevet Innovation - tænk stort, men start småt

Så har I nu en unik mulighed for at få hjælp via et KomDigital forløb, der tilpasses jeres virksomhed. KomDigital tilrettelægger forløbet til ledelse og medarbejdere, så det matcher de udfordringer, jeres virksomhed konkret står over for.

DET KAN I FÅ UD AF DET:

  • Trykprøvet din forretning i anvendelse af nye teknologier. Hvilken vej kan I gå? Hvad er jeres næste skridt?
  • Større indsigt i, hvad der skal til i ledelsen, blandt medarbejderne og i jeres organisation for at få værdi ud af investeringer i digitale teknologier, produkter og forretningsmodeller i virksomheden.
  • Nyeste viden – realiteter og varm luft – inden for områder som Design Thinking, User Experience, AI, Data Science, Machine Learning, Big Data, IoT og Blockchain, og om hvordan I konkret kan arbejde med disse teknologier.
  • Hjælp til konkret digital case – få sparring og hjælp til at gennemføre et konkret digitaliseringsprojekt, som I enten allerede arbejder med eller skal til at arbejde med.

Det er eksperter fra DTU, der rådgiver om, hvordan netop jeres virksomhed bedst anvender tidens teknologier. Vi gennemgår værdikæderne og konkurrencen for jeres virksomhed og sparrer med jer om de muligheder og udfordringer I har, og hvordan I får mest muligt ud af dem.

SÅDAN BYGGES FORLØBET OP

Varighed af forløb: 3 måneder

DET KAN I FÅ UD AF DET

  • I deltager med et team (minimum 1 leder + 4 nøglemedarbejdere).
  • Afklaring ift. vækstrettet behov og fokus ved start.
  • Forløbet opbygges af forskellige læringselementer, der tilpasses jer.
  • Vi faciliterer Refleksionsprocesser mellem de forskellige læringselementer, sådan at den nye viden kan forankres og anvendes. Målet er at gøre jer i stand til at tage næste vigtige skridt i jeres digitale udvikling og gøre jer mere bevidste om læring i teams og forankring af ny viden.
Her kan du se og downloade vores brochure om Finansforløbene: