E-læring

E-læring

1. Læring og digital teknologi

I denne video introducerer Helle Rootzen, professor på DTU, e-læring.

Vi lever i et samfund, som er meget komplekst og under stadig forandring. Derfor er der et stort fokus på læring i disse år – ikke mindst livslang læring. Den digitale læringsteknologi kan støtte og optimere den livslange læring ved at gøre læringsprocesser sjovere og mere effektiv.

Se videoen her >>

2. Hvad kan e-læring- hvad kan det ikke?

I denne video fortæller Helle Rootzen, professor på DTU, om vigtigheden af at finde balancen mellem at bruge digital læring og læring face-to-face. Det er vigtigt at være opmærksom på de situationer, hvor det er mere hensigtsmæssigt at bruge den ene metode frem for den anden. Det er også godt at kombinere de to, når det er muligt.

Se videoen her >>

3. Hvordan kommer du i gang med at lave e-læring?

I denne video fortæller Helle Rootzen, professor på DTU om, hvordan man kan komme i gang med at lave e-læring. Mange tror, at det er meget omfattende at komme i gang. Men sådan behøver det ikke at være. Hvis man i stedet tænker på udviklingen af e-læring svarende til det at bygge noget af legoklodser, kan det blive en mere overskuelig proces. Legoklodser kan sættes sammen på et utal måder, og man kan bygge stort så vel som småt, og sammensætte elementer på kryds og tværs. På samme måde kan man tænke på udvikling af e-læringselementer. Man kan starte i det små og så bygge oven på i det omfang, man kan overskue.

Se videoen her >>

4. Forskellige former for e-læring

I denne video fortæller Helle Rootzen, professor på DTU, hvordan man som kursusudbyder kan anskueliggøre, hvor ens kursus placerer sig i koordinatsystemet, når man planlægger et kursus. Og det kan også være med til at sikre balancen mellem de forskellige former for læring. I koordinatsystemet er fire former for læring modstillet hinanden: face-to-face læring vs. den digitale læring, og individuel læring vs. social læring. 

Desuden skal man være opmærksom på, at de fire former for læring findes i både formelle og uformelle læringsspor.

Se videoen her >>

5. Trends inden for e-læring

I denne video fortæller Hele Rootzen, professor på DTU, om fem forskellige stærke trends inden for digital læringsteknologi.

Trend 1: Adaptiv læring, hvor læringen tilpasses den enkelte person, som skal lære noget.

Trend 2: Kollaborativ læring via digitale redskaber – altså den form for læring, hvor man hjælper hinanden med at lære ved hjælp af digitale redskaber. 

Trend 3: Digitale værktøjer, der kan hjælpe os med at huske, hvad vi har lært.

Trend 4: Spil, hvor man lærer noget kompliceret, uden at kende den viden, som ligger til grund for løsning af opgaven. Ved at spille spillet gør man måske brugeren nysgerrig efter at dykke mere ned i den viden, der ligger til grund for at løse den komplicerede opgave.

Trend 5: Platforme, som er tomme hylstre, som brugerne kan proppe noget i. Meget af indholdet bliver skabt via co-creation af brugerne.

Se videoen her >>

Podcast serie on Learning Technologies: Episode 1 - "An Introduction to Learning Technologies in 2020 and Looking Forward"

Ada Stein is the host of this podcast series. She is a business developer and entrepreneurship ecosystem professional working with small businesses and startups.

In this podcast series, she has invited different people who work with and use learning technologies professionally as well as personally to speak with them about the opportunities and challenges they experience.
In this introductory podcast, she gives a summary of how learning technologies can be defined.

LISTEN TO THE PODCAST HERE >>

Podcast serie on Learning Technologies: Episode 2 - "LearnT – Creating and Understanding Technologies for Learning"

Ada Stein has invited Helle Rootzen, Director of the Learning Department: “LearnT” at the Technical University of Denmark (DTU) and professor in Digital Learning Technology at DTU Compute. They talk about LearnT’s focus area which is research on digital learning.
http://www.learnt.dtu.dk/

LISTEN TO THE PODCAST HERE >>

Podcast serie on Learning Technologies: Episode 3 - "My Favorite Learning Technology"

The interviewees are:
Anders Hesselvig, CEO, Mr Toucans: https://mrtoucans.dk/
Anne Mette McAloone, IDA Process (a professional virtual community): https://english.ida.dk/ida-process
Anne Sofie Larsen, Program Manager of XTech Entrepreneurship, DTU: https://www.entrepreneurship.dtu.dk/education/x-tech-entrepreneurship
Salik Pedersen, MSc Software engineering, BEC: https://www.bec.dk/en/about-bec/
Mads Haastrup, ODU Denmark: https://www.odu-connectors.com/

LISTEN TO THE PODCAST HERE >>

Podcast serie on Learning Technologies: Episode 4 - "Experience and Reflections on Using online Learning Technologies"

In this episode, Ada Stein talks with Yuanzhe (Richard) Wang, Consulting Manager at Deloitte. They talk about his experience with strengths and weaknesses of using online learning with communities as learning technology. Can computer generated feedback support motivation compared to personal feedback? How can online learning platforms optimize their solutions with new technology capabilities?
Deloitte: https://www2.deloitte.com/dk/da/services/consulting.html

LISTEN TO THE PODCAST HERE >>

Podcast serie on Learning Technologies: Episode 5 - "Beyond Youtube — Using Video for Learning in Companies"

In this episode, Ada Stein talks with Christian Bjerre Nielsen, Chief Product Officer at uQualio. They talk about the strengths and weaknesses of learning through video and how uQaulios solutions support online learning.
https://www.uqualio.com/

LISTEN TO THE PODCAST HERE >>

Podcast serie on Learning Technologies: Episode 6 - "Whatever Works for You is a Good Start"

In this episode, Ada Stein reviews and discuss the segments in this series of episodes with Helle Rootzen, Professor and Director of the Learning Department: LearnT at the Technical University of Denmark. One of Helle Rootzen’s points is that digital learning is many things, and you don’t have to start producing your e-learning material with expensive solutions, but you can start making your videos with a smartphone, make your own experiences and go from there.
http://www.learnt.dtu.dk/

LISTEN TO THE PODCAST HERE >>

Kunstig intelligens kommer ikke til at tage dit job – eller slå dig ihjel med en laserpistol.

Du bruger kunstig intelligens hver dag uden at vide det. Lyt med på podcast’en Techtopia #75 og hør, hvorfor kunstig intelligens ikke er en superintelligens men en lille hjælper, og få en forklaring på forskellen på neurale netværk, der spiller Go, og “god gammeldags kunstig intelligens”, der kan hjælpe dig af med dine p-bøder.

Link til LearnT, DTU

Link til LearnT, DTU:

http://www.learnt.dtu.dk/

KomDigital projektet er afsluttet pr. 31/12-22. Hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.