Partnere

KomDigital er et bredt samarbejde mellem flere vidensinstitutioner og repræsentanter for arbejdsmarkedets tagere og givere. Vi deler en vision om styrke digital kompetenceudvikling og efteruddannelse, og vores kombinerede viden bidrager væsentligt til projektets succes. 

KomDigital projektet er afsluttet pr. 31/12-22. Hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.