Tankerne bag KomDigital

Her kan du læse om tankerne bag projektet,
og det fundament, det bygger på.

IDENTITET
Læs her om, hvad der er vigtige elementer og principper for vores måde at arbejde på.
LÆRINGSFILOSOFI
Vi lærer mest effektivt, når vi har det sjovt, er nysgerrige og i samarbejder med andre.
LÆRING OG INNOVATION I SMV’ER
Læring i team kan danne et godt fundament for innovation og forandringsprocesser.
WHITE PAPER
Læs om baggrunden for udvikling af det nye efteruddannelseskoncept.

Tidslinje

Dan dig et overblik over projektets gang og vores arbejdsproces.

Deltag i forløb

Står din virksomhed på tærsklen til at arbejde målrettet med data og digitale teknologier for at styrke virksomheden?
KomDigital tilbyder fleksible praksisnære forløb til virksomheder.
Vi sætter vi din virksomhed i centrum og faciliterer et kompetenceudviklingsforløb
for ledelse og medarbejdere, der er tilpasset jer (TILMELDING MULIG FRA 1. OKTOBER 2019)