Tankerne bag KomDigital

Her kan du læse og høre om tankerne bag projektet, 
og det fundament, det bygger på.

I filmen præsenterer Helle Rootzen projekt KomDigital. Hun fortæller om projektets formål, indsatsområder, pædagogiske tilgang og de erfaringer og resultater, man indtil videre har nået i projektet.

KomDigital er et projekt, som har til formål at styrke små og mellemstore virksomheders digitale kompetencer ved at styrke deres teknologiforståelse og deres bevidsthed om mulighederne ved at bruge ny teknologi.

TYPOLOGIER
Typologi for planlægning og gennemførsel af digital kompetenceudvikling i virksomheder.
WHITE PAPER
Læs om baggrunden for udvikling af det nye efteruddannelseskoncept.
IDENTITET
Læs her om, hvad der er vigtige elementer og principper for vores måde at arbejde på.
LÆRINGSFILOSOFI
Vi lærer mest effektivt, når vi har det sjovt, er nysgerrige og i samarbejder med andre.
SUCCESFULD TRANSFORMATION I SMV’ER
Her kan du læse to rapporter af reglab, som er en del af KomDigitals  vidensfundament.

Tidslinje

Dan dig et overblik over projektets gang og vores arbejdsproces.

Deltag i forløb

Står din virksomhed på tærsklen til at arbejde målrettet med data og digitale teknologier for at styrke virksomheden?
KomDigital tilbyder fleksible praksisnære forløb til virksomheder.
Vi sætter vi din virksomhed i centrum og faciliterer et kompetenceudviklingsforløb
for ledelse og medarbejdere, der er tilpasset jer (TILMELDING MULIG FRA 1. OKTOBER 2019)

WHITE PAPER
Læs om baggrunden for udvikling af det nye efteruddannelseskoncept.
WHITE PAPER
Læs om baggrunden for udvikling af det nye efteruddannelseskoncept.

KomDigital projektet er afsluttet pr. 31/12-22. Hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.