OM KOMDIGITAL
Styrk de digitale kompetencer og skab værdi
Vi hjælper jer med at tage næste vigtige skridt i jeres digitale udvikling og gøre jer mere bevidste om læring i teams og forankring af ny viden.
Grundet fondstøtte tilbydes kompetenceløft vederlagsfrit. I betaler med jeres engagement ift. læring samt ved at registrere jeres timer.
Vil I gerne vide mere om hvordan digitalisering skaber værdi?
Vil I lære mere om fx AI, Predictive Analytics, IoT, User Experience eller Blockchain? Er I allerede i gang med et at implementere digitale teknologier? Eller vil I blive bedre til at udnytte mulighederne med Kollaborative Robotter? KomDigital tilbyder forløb, der er tilpasset jeres virksomhed ift. indhold og form.
Rammer for deltagelse
  • Din virksomhed skal være registreret i Region Hovedstaden, og må max have 250 ansatte
  • I deltager med minimum 1 leder + 4 nøglemedarbejdere
  • I får et kompetenceudviklingsforløb svarende til ca. 20 timer pr. medarbejder v. 5 deltagere
  • Forløbet er vederlagsfrit
Du er i godt selskab
KomDigital er skabt i samarbejde med vores partnere
Kontakt os

Kontakt projektteamet for yderligere informationer.